Voeding en onregelmatig werk in de zorg

1. Knibbe NE, Buitendijk IA, Kemper HCG.
Eten wat de klok schaft. Ned Tijdschr Diëtisten 1993; (48): 126-129.
Een literatuurstudie naar de problematiek van maag-darmklachten bij ploegendienstwerkers en een inventarisatie van mogelijke oplossingen.

2. Knibbe NE, Donkers J, Luiking Y, Ruinen C.
Wisseldienst en maag-darmklachten. TVZ 1994; (17): 523-526.
Resultaten van een enqute-onderzoek naar maag-darmklachten onder ziekenverzorgenden in wisseldienst. Een oplossing wordt voorgesteld.

3. Knibbe NE, Donkers J, Luiking Y, Ruinen C.
Macaroni op de nuchtere maag. Een onderzoek naar maag-darmklachten en eetgedrag van ziekenverzorgenden in wisseldienst. Ned Tijdschr Diëtisten 50 5 1995, 102-106.
Resultaten van een enquête-onderzoek naar maag-darmklachten en eetgedrag van ziekenverzorgenden in wisseldienst. Een oplossing wordt voorgesteld.