Rugscholing en Patiëntenvoorlichting

1. Knibbe JJ.
Epidemiologie van lage rugklachten.
Een verkenning naar de noodzaak tot secundaire preventie. Ned T Fysiotherapie 1987; 97 (7/8): 169-174. Een epidemiologische literatuurstudie over de aard en omvang van het rugklachtenpropbleem.

2. Knibbe JJ.
Secundaire Preventie van Lage Rugklachten.
Literatuurstudie naar Mogelijkheden en Beperkingen. Ned.T.Fysiothe-rapie 1987; 97 : 175 - 183. Een vervolg artikel op het bovenstaande. Betreft de mogelijkheden van secundaire preventie van lage rugklachten binnen de fyiostherapiepraktijk. Richt zich onder andere op patientenvoorlicting en rugscholing.

3. Knibbe JJ.
Over zin en onzin van rugscholen.
Bedrijfsfitness 1990; 4: 29-31. Beschouwend artikel over de (on)mogelijkheden van rugscholing.

4. Knibbe NE, van Zuilekom A.
Eigen schuld? U bent snel weer beter?
Ned. T. Fysiotherapie 1990; (100) 4: 111-115. Resultaten van een enquete-onderzoek onder patienten met lage rugklachten, waarbij succesvol is gezocht naar toepassingen van de Attributie Theorie op patientenvoorlichting in de fysiotherapie.

5. Gerards F, Knibbe NE, Beurskens S, Wams HWA.
Een model voor patiëntenvoorlichting in de fysiotherapie-praktijk.
Ned T Fysiotherpie 1991; (101) 9: 203-207. Een literatuurstudie met als produkt een model voor patiëntenvoorlichting in de fysiotherapie-praktijk.

6. Knibbe NE, van Zuilekom A.
Eigen schuld? U bent snel weer beter?
Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie Mensendieck 1991; (52) december: 20-24. Dubbelpublicatie. Zie artikel nummer 4 uit dit hoofdstuk.

7. Sluijs EM, Knibbe JJ.
Patient compliance with exercise: different theoretical approaches to short-term and long-term compliance.
Patient Education & Counseling 1991; (17) 3: 191-204. Op basis van literatuuronderzoek wordt beargumenteerd dat er een theoretisch onderscheid is tussen de wijze waarop korte termijn en lange termijn compliance of therapietrouw bereikt kan worden. De praktische gevolgen voor de fysotherapiepratkijk worden bediscussieerd.

8. Knibbe JJ, Knibbe NE, Elvers JWH, Oostendorp RAB, Wams HWA.
Inventarisatie van rugscholen in Nederland.
Stichting Wetenschap en Scholing Fysiotherapie, Amersfoort, 1992. Enquete-onderzoek waarbij zoveel mogelijk Nederlandse rugscholen zijn opgespoord en ondervraagd op hun inhoud.

9. Knibbe NE, Elvers JWH, Oostendorp RAB, Knibbe JJ.
De 'Mink'-rugschool.
Een evaluatie van het meetinstrument: een vooronderzoek. Ned. T. Fysiotherapie 1992; (102) 5: 140-147. Evaluatie van een meetinstrument (enquête) om resultaten van rugscholing te meten.

10. Knibbe JJ, Knibbe NE, Elvers JWH, Oostendorp RAB.
De rugschool bestaat niet.
Inventarisatie van rugscholing in Nederland. Ned T Fysiotherpie 1993; (103) 3: 127-133. Artikel-publicatie uit nummer 8. Rugscholing in Nederland blijkt zo divers van doelstelling, inhoud en uitvoering te zijn dat de stelling 'De rugschool bestaat niet' verdedigbaar is.

11. Knibbe NE, Wams HWA.
Weten wat de patient beweegt.
Met patientenvoorlichting methodisch werken aan therapietrouw. Ned T Fysiotherpie 1994; (104), 44-51. Resultaten van een literatuurstudie naar patientenvoorlichting en therapietrouw in de fysiotherapie. Het belang van methodisch werken en tailoring wordt benadrukt.

12. Knibbe NE, Knibbe JJ, Elvers JWH, Oostendorp RAB.
De baten van rugscholing.
De cursist aan het woord. Ned T Fysiotherpie 1997; (107) 3: 56-59. Resultaten van een enquête-onderzoek onder ex rugschoolcursisten. Wat hebben zij, naar eigen zeggen, aan de rugscholing gehad?

13. Knibbe NE, Knibbe JJ, Elvers JWH, Oostendorp RAB.
Rugscholing, wat heeft zin?
Onderzoek naar determinanten van advies- en therapietrouw. Ned T Fysiotherpie 1997; (107) 3: 60-64. Resultaten van een enquête-onderzoek onder ex rugschoolcursisten. Wat bepaalt uiteindelijk of mensen wèl of niet de adviezen uitvoeren?

14. Kerssens JJ, Sluijs EM, Verhaak PFM, Knibbe JJ, Hermans IMJ
Back care instructions in physical therapy. Physical Therapy, 79, 3, 1999.
A trend analysis of individualised back care programs. Er blijkt weinig variatie te zitten in de instructie die fysiotherapeuten geven aan hun patienten, hetgeen zou kunnen duiden op een gebrek aan het op maat maken van de adviezen.

15. Kerssens J, Sluijs EM, Verhaak PFM, Knibbe JJ, Hermans IMJ
Educating patient educators. Patient Education and Counseling 37 (1999), 165 176.
Enhancing instructional effectiveness in physical therapy for low back pain patients. Een studie naar de effectiviteit van een trainingsprogramma voor fysiotherapeuten aangaande patientenvoorlichting.

16. Knibbe JJ, Kaasschieter R, Knibbe NE, Tromp A.
Rugscholen in kaart gebracht. Arbeidsomstandigheden 11, 2000, p 16- 21.
Artikel over een inventarisatie van rugscholen in Nederland. Voor het volledige rapport: zie 2001.

17. Knibbe JJ, Knibbe NE, Kaasschieter R Tromp A.
Rugscholen in beweging. ZorgOnderzoek Nederland, Den Haag, 2001.
Een beschrijving van het huidige aanbod en van de mogelijkheden om de ontwikkeling van rugscholen te stimuleren.