WerkPlekCheck

Terug naar de index van Instrumenten

De WerkPlekCheck is een instrument waarmee zorgverleners zelf hun eigen werplek kunnen analyseren. Belangrijk doel is het op gang brengen van een bewustwordingsproces bij de uitvoerenden, zodat ze zelf alert zullen worden op de ergonomie van de werplek. De WerkPlekCheck past uitstekend in de Voila! filosofie.

De WerkPlekcheck kun je hier dowlnloaden.