TilThermometer

Terug naar de index van Instrumenten

Met de TilThermometer wordt de blootstelling aan fysieke belasting van zorgverleners in beeld gebracht. U kunt zien in welke mate u voldoet aan de praktijkrichtlijnen, welke hulpmiddelen nodig zijn en hoe de zorgzwaarte zich ontwikkelt.

De TilThermometer kunt u vinden in de diverse zorgbranchespecifieke werkpakketen over fysieke belasting. Ook zijn er rekenmodules (in Excel) beschikbaar om eenvoudig en snel de resultaten te berekenen.

Voor meer informatie stuur je ons een e-mail