Tilschijf (©)

Terug naar de index van Instrumenten

De Tilschijf(©) is een hard kartonnen schijfje ter grote van een CD. Met de Tilschijf(©) kan een indruk verkegen worden van het al dan niet toelaatbaar zijn van een manuele patiëntentransfer. Door het invoeren van enkele gegevens van de patiënt (gewicht, mate van medewerking, type transfer, (a)symmetrie van de romp en aantal tillers) verschijnt er een kleur die aangeeft of de transfer veilig is of niet.

De Tilschijf(©) is geen meetinstrument, maar kan goed gebruikt worden bij training en voorlichting. Ook is het een zinvol instrument bij het invullen van een Transferprotocol(©).

De Tilschijf(©) is onder andere gebaseerd op de meest recente NIOSH methode. Een wetenschappelijke verantwoording wordt bijgeleverd.

De Tilschijf(©) is ontwikkeld door LOCOmotion in samenwerking met en in opdracht van ARJO-Hunleigh. Stuur voor meer informatie een e-mial naar Diligent.