Til- of Transferprotocollen

Een Til- of Transferprotocol(©) is een formulier waarop per client en per transfer de afspraak is vastgelegd over de wijze waarop de transfer wordt uitgevoerd. Het protocol is daarmee een clientgebonden afsprakenformulier over de transfers. Het is daarmee een onderdeel van het zorgdossier geworen.

Het Transferprotocol(©) is in allerlei varianten terug te vinden. Ook de namen zijn divers: Tilprotocol, Mobiliteitsprotocol, Transfer Instructie Formulier, Tilplan, etc. 

Download hier de publicatie ' Transferprotocollen, hoe en wat'.