StatMan (©)

Terug naar de index van Instrumenten

De StatMan(©) is een twee dimensionaal poppetje op A4 formaat. Je kunt de romp voorover buigen en de armen in schouders en ellebogen laten scharnieren. Door de gaatjes in het hoofd en de handen verschijnt een kleur die aangeeft of de betreffende (statische) houding toelaatbaar is of niet.

De StatMan(©) is geen meetinstrument, maar kan goed gebruikt worden bij training en voorlichting.

De StatMan(©) is niet alleen te gebruiken in de zorg, maar kan in feite in alle werk- en privé situaties, waarbij sprake is van statische belasting, gebruikt worden.Een wetenschappelijke verantwoording van de StatMan(©) wordt bijgeleverd.

De StatMan(©) is ontwikkeld in samenwerking met en in opdracht van ARJO-Huntleigh. Voor meer informatie stuur je een e-mial naar Diligent.