StaDyMeter (©)

Terug naar de index van Instrumenten

Met de StaDyMeter(©) kan de STAtische en DYnamische belasting van een zorgverlener in kaart gebracht worden. Het is een dagboekje dat gedurende één of meerdere diensten wordt bijgehouden. De StaDyMeter(©) meet op expositieniveau: aan welke fysieke belasting (vorm, frequentie en mate) staat de zorgverlener bloot?

Naast het feit dat de StaDyMeter(©) waardevolle informatie oplevert over de fysieke belasting van de medewerkers, kan het ook een eerste stap zijn in het bewustwordingsproces van de invuller. Een wetenschappelijk studie naar de betrouwbaarheid en validiteit van het meetinstrument is de vinden in de onze publicatielijst.

De StaDyMeter(©) is een LOCOmotion produkt, mede ontwikkeld op basis van NIVEL onderzoek.

Voor meer informatie stuur je ons een e-mail