Pakketje Gezond (werkpakket)

In dit werkpakket, speciaal voor instellingen voor Gehandicaptenzorg, staat precies beschreven hoe een effectief preventiebeleid fysieke belasting kan worden vormgegeven.

Het pakket, uitgegeven door sociale partners in het kader van het Arboconvenant Gehandicaptenzorg, bevat onder andere de Praktijkrichtlijnen, de Beleidspiegel, de TilThermometer, het AktieBlok, de RugRadar en heel veel achtergrond informatie.

Voor meer informatie kijk je op www.profijtvoorarbobeleid.nl