Beter! (werkpakket)

In dit werkpakket, speciaal voor Ziekenhuizen , staat precies beschreven hoe een effectief preventiebeleid fysieke belasting kan worden vormgegeven.

Het pakket, uitgegeven door sociale partners in het kader van het Arboconvenant Ziekenhuizen, bevat onder andere de Praktijkrichtlijnen, de Beleidspiegel, de TilThermometer, het AktieBlok, de RisikoRadar en heel veel achtergrond informatie. 

Beter! bestaat niet meer als papieren document.Via www.staz.nl is het werkpakket op cd-rom te verkrijgen. Kijk voor meer informatie op www.betermetarbo.nl