Beleidsspiegel

Terug naar de index van Instrumenten

De BeleidsSpiegel is een checklist die u helpt om het beleid fysieke belasting in uw organisatie in kaart te brengen en te 'spiegelen' aan de landelijke afspraken. De verbeterpunten in het beleid kunt u zodoende gericht aanpakken.

Bij elk onderwerp wordt verwezen naar de achtergrond informatie u die in de diverse werkpakketen (afhankelijk van de zorgbranche waar u werkzaam bent) kunt vinden. Daar vindt u bijvoorbeeld criteria voor goed onderhoud, ruimtelijke richtlijnen en minimum eisen voor training en instructie.

De BeleidsSpiegels zijn te verkrijgen via de branchespecifieke sites van de diverse arbocatalogi.