Arbo Check in de Thuiszorg

Terug naar de index van Instrumenten

In het boekje Arbocheck in de Thuiszorg staat hoe een Arbocheck ontwikkeld en ingevoerd kan worden, en met welke omstandigheden instellingen daarbij rekening moeten houden. Stap voor stap staat de invoering van de checks beschreven. Verder bevat het boekje voorbeelden van Arbochecks voor de werksoorten huishoudelijke zorg, verpleging en verzorging, en kraamzorg

Voor meer informatie ga je naar www.arbocatalogusvvt.nl