Stop!Contact? (Project)

De basis voor goede zorg is een goed contact. Maar dat is niet zo eenvoudig. Door de werkdruk, door fysieke of psychische beperkingen bij de cliënt of wellicht ongeduld bij jezelf lukt het soms niet goed. Daar valt veel aan te doen. In het ZonMw project 'Stop!Contact?' worden handreikingen geboden voor lessen en trainingen, maar ook voor jezelf om in het directe cliëntencontact te gaan gebruiken. Zo kan je je niet alleen meer bewust worden van je eigen rol in het contact met cliënten, maar ook hoe je je eigen rol in het belang van je cliënt en jezelf kunt verbeteren. Hoe kan je de cliënt stimuleren om zelf actiever te zijn, om te ontspannen of om actiever te worden? En natuurlijk ook: hoe kan je ook jezelf daar prettiger, sterker en professioneler in zijn. Sta even stil bij echt contact! Het Stop!Contact? project probeert met:

een bijdrage te leveren en je te ondersteunen.