Innovatie in de basiszorg

Innovatie in de zorg is van groot belang om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Toekomstscenario’s laten zien dat bij ongewijzigd beleid er in 2025 ofwel nog maar voor 60% van de cliënten volledige zorg beschikbaar is ofwel dat er dan nog maar 60% zorg voorhanden is voor alle cliënten (STG/HMF, 2008). Geen van beide scenario’s is gewenst en ook niet nodig. Door zorgvuldig innovaties te kiezen, de kosten en baten af te wegen, te prioriteren en innovaties in te voeren kunnen zorgorganisaties zich gedegen voorbereiden. De businesscases die je hieronder vindt kunnen je daarbij helpen.

De Businesscases

Voor elk van de hieronder genoemde innovaties kun je een businesscase, een management samenvatting en één of twee rekenmodules downloaden (één voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en één voor  de thuiszorg). Met deze rekentools kun je zelf de kosten en baten kwantitatief, maar zeker ook kwalitatief afwegen voor de eigen organisatie.

1. Verzorgend wassen

2. Incontinentie

3. Plafondtilsystemen

4. Opstasystemen

5. Ergonomische schoonmaaksystemen

6. Aangepaste kleding

7. Aanpasbare badkamersystemen

8. Basiszorgprocces

9. Toetsen, trainen en/of scholen

10. Steunkoushulpmiddelen

InnovatieSpiegel

Behalve de bovengenoemde Businesscases is in het kader van dit project ‘Innovatie in de Basiszorg’ de InnovatieSpiegel ontwikkeld. Hiermee konden zorgorganisaties zelf via een online vragenlijst nagaan welke innovatie-kansen er liggen en hoe die innovaties meer kans van slagen krijgen in de eigen organisatie. In totaal hebben 156 VVT managers deze InnovatieSpiegel ingevuld. Download hier het rapport Innovatie in de Basiszorg met intrigerende informatie.

Initiatiefnemers

Dit project is uitgevoerd door LOCOmotion in opdracht van de sociale partners in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.