Cdrom 'Praktijkrichtlijnen in Beweging'

Fysieke belasting kan heel goed onder de aandacht worden gebracht met plaatjes en filmpjes. Daarom is er, specifiek voor de Gehandicaptenzorg, een cd-rom uitgebracht met als titel 'Praktijkrichtlijnen in Beweging'. Naast tekst en gesproken woord bevat deze cd-rom ook informatieve plaatjes en filmpjes. Zo kun je goed zien (of laten zien) hoe je volgens de Praktijkrichtlijnen in de zorg moet werken.

Meer informatie: www.profijtvoorarbobeleid.nl